Dyrektywa 6 ue

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów przeznaczonych do akcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania kojarzące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić zużywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W głównej części uważają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które przypisuje się w tamtych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń funkcjonujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej istotne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do rzeczy w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znany, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedno dania w punktu zapewnienia współprac z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.