Dozownik celkowy wapna

Dozownik celkowy stanowi urządzenie przeznaczone przede każdym do odbierania zarówno pyłów jak i produktów sypkich z filtrów, odpylaczy a jeszcze silosów. Omawiane urządzenia mają zastosowanie przede ludziom jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu niezależnym od atmosferycznego. Ponadto wynoszenie ich przebywa się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe są szerokie zastosowanie w sektorze drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Można je przyjść i w przemyśle spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto dodatkowo w przemyśle chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają istotne cechy. Wśród nich zastąpić można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji oraz dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w głównej mierze budowane są ze określeni nierdzewnej. Zbierają się między innymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję od góry. Oraz od dołu wyposażony stanowi w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Także do boków umieszczone są napęd oraz obudowa łożyska. Rozmawiając o wirniku należy wspomnieć, iż istnieje wtedy aspekt roboczy dozownika celkowego. Wyposażony istnieje w osiem przegród. Dzięki temu działa na więcej lepsze rozwiązanie oraz bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, jaki zajmuje zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika liczy na innym schemacie: materiał sypki wychodzi ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie kieruje się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie kończy się w celu otworu wylotowego.
Mówiąc o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, że ważna je użyć między innymi jako filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na placu funkcjonuje wiele sposobów oraz modelów dozowników celkowych, stąd te przeznaczone są do produkcji bardzo oryginalnych zadań. Dzięki nim wolno opróżniać zbiorniki bez potrzeby dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura pyłów nie można być cieńsza niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w droga ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.