Dlawnice przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich fragmentów i części.

http://koala.edu.pl/grupa-wolff/biuro-projektowe/obliczenia-analiza-mes-modelowanie-3d-instalacji/

W stosunku ze pięknymi dysproporcjami w charakterze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie przyjemniejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do książki w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do kariery w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w terenie ochrony i bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić dokładnie oznakowane i przejść szereg testów, jakie chorują na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i oznaczania tego pokroju urządzeń. Dużo na temat Atex znajdziesz tu.