Controlling w firmie produkcyjnej

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej dużej firmie. Controlling bawi się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością fizyczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze ogromniejsza suma i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można sprawdzić, że z controllingiem jesteśmy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w firmie, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki ma robić, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która daje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej form. Dostosowuje się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeżeli przechodzimy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.