Certyfikowane laboratorium badawcze

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest praktyczni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach obecnych na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz wszystkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, branych w kontrakcie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak oraz punkty kontrolne, które dokonują w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania uważające się w takich strefach powinny stanowić stosowne certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Stanowią więc w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w dyrektywie, winien stanowić zbudowany razem z uruchomionymi w niej podstawami, co w praktyce jest kierować do obniżenia ryzyka wybuchu i podniesienia zakresu bezpieczeństwa ludzi a narzędzi (oraz środowiska) pracujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.