Certyfikaty jezykowe rady europy

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do spełnienia są te potrzebujące nie tylko dużo pozytywnej nauki języka obcego, ale też specjalistycznej zgodzie z określonego zakresu. Do wypełnienia tego modelu tłumaczenia punktem wyjścia jest znanie merytorycznej zawartości tekstu źródłowego.

Jednym z rodzajów translacji specjalistycznych są tłumaczenia medyczne dotyczące tekstów często o tematyce medycznej, ale jednocześnie w zakresie dziedzin pokrewnych medycynie takich jak chemia, biologia, farmaceutyka i biotechnologia. Przedmiotem takiej translacji prawdopodobnie istnieć na dowód publikacja naukowa, książka o tematyce medycznej, protokół badania klinicznego, wyniki badań, prezentacja multimedialna przeznaczona dla szkolenia w spółce medycznej bądź same przepis na potrzeby studiów medycznych.
W ostatniego standardu specjalistycznych tłumaczeniach szczególnie znaczącą kwestię pełni precyzja i rzetelność przekładu. Takie translacje przeważnie są czynione nie przez tłumaczy, a specjalistów z potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami biegłą znajomością danego języka obcego. Lekarz zabierający się przekładami z obszaru medycyny może i być podwójne wykształcenie i oprócz skończonych studiów medycznych prezentować wysokie kompetencje językowe dzięki zdobyciu tytułu licencjata, a nawet magistra kierunku filologicznego. Wiedza tłumacza w obrębie tematyki, którą zajmuje tekst źródłowy jest na liczbom miejscu, bo wtedy ona decyduje o późniejszym rzetelnym przekładzie tekstu.
Z rady na skomplikowaną tematykę przetłumaczony tekst sugeruje się przynajmniej jednoetapowej weryfikacji. W dziale analizy poprawności tekstu docelowego można wziąć głównie weryfikacji stylistyczno-językowej, w jakiej sprowadza się do tekstu poprawki na przestrzeni stylistycznej oraz weryfikacji merytorycznej, podczas której artykuł jest pytany między innymi pod kątem poprawności zastosowanej w nim terminologii. Zanim finalny tekst dotrze do rąk mężczyzny jest konstruowany przez zazwyczaj kilku specjalistów. Tworzenie tłumaczenia specjalistycznego jest to skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym wielkiej precyzje i stuprocentowo profesjonalnego podejścia ze strony wydającego je świata.