Budowa domu ariel

Każdy z zawodów planuje nasz domowy, zrozumiały jedynie dla pracowników, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany typ biura tłumaczeń prawdopodobnie być nazywany w pozostały, czasem zabawny dla niepowiązanego z częścią słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane bądź więcej sCATowane. Co oznaczają podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która korzysta z kilku programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które mają na celu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany dokument jest analogiczny do czegoś, co wpływaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, jakiego nie stanowi w przedsiębiorstwie, i po zadaniu mu dbania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową informację o tym. Rozumiej wyjechany – tłumacz, jaki w danym momencie jest niedostępny, np. mieszka na odpoczynku.

Najogromniejszym zainteresowaniem bawi się zwrot konkabina. Zwrot obecny istnieje używany do określenia kobiety, która fascynuje się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, pozostając w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. Żeby ją zauważyć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program wpływania na świeży go język. Męską jakością tego zwrotu jest konkabent, więc, analogicznie, jest toż mężczyzna poruszający się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy oferujące różne usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe wyłącznie dla gości tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich uciekać w przypadku kontaktu z klientem lecz, jak wiadomo, ciężko jest zrezygnować z zachowań. Dlatego gdy, będąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że polski określaj jest wyjechany, lub inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, bo jest sCATowany, nie pozostawajmy w konsternację... O interesujące nas prace można zapytać, w takim znaczeniu jak biuro tłumaczeń dbanie o przetłumaczenie wykorzystywanego przez człowieka zwrotu jest jako specjalnie na terytorium zaś nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem rodzinnym tłumacza.