Biuro rachunkowe 05 092

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy usługi w zasięgu rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te czyni na rzecz innych podmiotów ekonomicznych i organizacji, a jeszcze osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do uprawiania obowiązków powiązanych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a jeszcze praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typie operacje. Moduł Optima jest ściśle zintegrowany z biurem rachunkowym, a każde dane mogą być doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Daje to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od wartości i charakteru firmy można użyć różne moduły które zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. A oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Kupi na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa kupi na prowadzenie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w cali zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w system elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a dodatkowo wartości prawych i psychicznych. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest poręczny w grup stacjonarnej i rodzaju usługowym dostępnym poprzez internet.